Följ stegen nedan för att ta bilder i b (auto)-läge, ett automatiskt “sikta-och-tryck”-läge där de flesta inställningarna styrs av kameran i enlighet med fotograferingsförhållandena.

Indragbara objektiv

Indragbara objektiv måste dras ut innan de används. Vrid på objektivets zoomring såsom det visas tills objektivet klickar in i utdraget läge.

 1. Slå på kameran.

  Monitorn och kontrollpanelen tänds.

 2. Välj fotoläge.

  Vrid foto/filmväljaren till C.

 3. Välj b-läge.

  Tryck på upplåsningsknappen för funktionsratten uppe på kameran, och vrid funktionsratten till b.

  Funktionsratt

  Upplåsningsknapp för funktionsratten

 4. Förbered kameran.

  Fatta handgreppet med höger hand och låt kamerahuset eller objektivet vila i vänster. Håll armbågarna mot sidorna av bröstkorgen.

  Komponera bilder i sökaren

  Landskapsorientering (liggande)

  Stående (hög) orientering

  Komponera bilder i monitorn

  Landskapsorientering (liggande)

  Stående (hög) orientering

 5. Komponera bilden.

  Komponera bilden och använd sekundärväljaren eller multiväljaren för att placera fokuspunkten över ditt motiv.

  Fokuspunkt

 6. Fokusera.

  Fokusera genom att trycka in avtryckaren halvvägs eller tryck på AF-ON-knappen (AF-hjälplampan kan tändas om motivet är dåligt upplyst). Om AF-S väljs för fokusläge visas fokuspunkten i grönt om kameran kan fokusera. Om kameran inte kan fokusera blinkar fokuspunkten rött.

  AF-hjälplampa

  Blockera inte AF-hjälplampan när den är tänd.

 7. Fotografera.

  Tryck avtryckaren hela vägen ned för att ta bilden (du kan också ta en bild genom att trycka på monitorn: tryck på motivet för att fokusera och ta bort fingret för att utlösa slutaren). Åtkomstlampan för minneskort lyser medan bilden sparas på minneskortet. Mata inte ut minneskortet och ta inte bort eller koppla loss strömkällan innan lampan har släckts och fotograferingen är avslutad.

  Åtkomstlampa för minneskort

Väntelägestimern

Om ingen åtgärd utförs under cirka 30 sekunder släcks displayen i några sekunder innan monitorn, sökaren och kontrollpanelen stängs av för att minska belastningen på batteriet. Tryck ned avtryckaren halvvägs för att återaktivera displayen. Tidsperioden innan väntelägestimern går ut automatiskt kan väljas med Anpassad inställning c3 (Fördröjning till avstängning) > Väntelägestimer.