När en enhet som stödjer enhetlig blixtstyrning (SB-5000, SB-500, SB-400 eller SB-300) är monterad på kamerans tillbehörssko, kan blixtinfo visas på kamerans display genom att trycka på DISP-knappen i fotograferingsläge (0 DISP-knappen). Informationen som visas varierar med blixtstyrningsläget.

TTL

1 Blixt klar-indikator
2 Indirekt-ikon (visas om blixthuvudet är lutat uppåt)
3 Zoomhuvudspositionsvarning (visas om zoomhuvudet inte är i korrekt position)
4

Blixtstyrningsläge

FP-indikator

5 Blixtkompensation (TTL)
6 Blixtläge
7 Indikator för FV-lås
8 Blixtkompensation

Automatisk extern blixt

1

Blixtstyrningsläge

FP-indikator

2 Automatisk extern blixtkompensation

Manuell blixt med avst.prioritet

1

Blixtstyrningsläge

FP-indikator

2 Blixtkompensation (manuell blixt med avst.prioritet)
3 Avstånd

Manuell

1

Blixtstyrningsläge

FP-indikator

2 Blixtnivå

Repeterande blixt

1 Blixtstyrningsläge
2 Blixtnivå (effekt)
3

Antalet avfyrade (gånger)

Frekvens

Blixtinformation och kamerainställningar

Blixtinformationsdisplayen visar valda kamerainställningar, inklusive fotograferingsläge, slutartid, bländare och ISO-känslighet.

Ändra blixtinställningarna

Blixtinställningar kan ändras genom att trycka på i-knappen i blixtinformationsdisplayen. De alternativ som är tillgängliga varierar med blixtenheten och de inställningar som valts. Du kan också testavfyra blixten.