Slutför stegen i detta kapitel innan du tar bilder för första gången.