I detta kapitel beskrivs grunderna för att ta och visa bilder.