Detta kapitel tar upp grundläggande fotograferings- och visningsinställningar.