Detta kapitel beskriver reglage som kan användas under fotografering.