Om du trycker på i-knappen visas i-menyn: en meny med ofta använda inställningar för det aktuella läget.