Lär dig mer om visning av bilder och bildinformation, bildvisningsmenyn i, visningszoom och radera bilder.