Kameran kan användas med externa blixtenheter (säljs separat).

  • När du använder blixt väljer du Av för Ljudlös fotografering i fotograferingsmenyn.