Du kanske kan lösa problem med kameran genom att följa stegen nedan. Kontrollera listan innan du tar kontakt med återförsäljaren eller en Nikon-auktoriserad servicerepresentant.

Steg 1

Kontrollera vanliga problem som listas i följande avsnitt:

Steg 2

Slå av kameran och ta bort batteriet. Efter att ha väntat i cirka en minut, sätt tillbaka batteriet och slå på kameran.

Om du precis har avslutat fotograferingen, vänta minst en minut innan du tar ur batteriet, eftersom data kanske fortfarande skrivs till minneskortet.

Steg 3

Sök på Nikons webbplatser.

För supportinformation och svar på vanliga frågor, besök webbplatsen för ditt land eller region. För att ladda ner senaste firmware för kameran, besök:

Steg 4

Kontakta en Nikon-auktoriserad servicerepresentant.

Återställa standardinställningarna

Beroende på de aktuella inställningarna kanske vissa menyalternativ och andra funktioner är otillgängliga. För att komma åt menyalternativ som är gråtonade eller andra funktioner som är otillgängliga, försök att återställa standardinställningarna med alternativet Återställ alla inställningar i inställningsmenyn (0 Återställ alla inställningar). Notera dock att trådlösa nätverksprofiler, information om upphovsrätt och andra användarframtagna poster också återställs. Vi rekommenderar att du sparar inställningarna med alternativet Spara/ladda inställningar i inställningsmenyn innan du utför en återställning.