ให้คะแนนภาพหรือทำเครื่องหมายไว้ว่าเป็นภาพในกลุ่มสำหรับลบทิ้งภายหลัง กด 4 หรือ 2 เพื่อไฮไลท์ภาพแล้วกด 1 หรือ 3 เพื่อเลือกการให้คะแนนจากศูนย์ถึงห้าดาว หรือเลือก d เพื่อทำเครื่องหมายภาพไว้เป็นกลุ่มสำหรับลบทิ้งภายหลัง (หากต้องการดูภาพที่ไฮไลท์แบบเต็มจอ ให้กดปุ่ม X ค้างไว้) กด J เพื่อออกเมื่อการดำเนินการเสร็จสิ้น