Megadhatja a beépített vaku és a fényképezőgép vakupapucsára rögzített külső vakuegységek vakuvezérlési módját, valamint módosíthatja a vakus fényképezés beállításait. A külső vakuegységek használatával kapcsolatos további tájékoztatásért lásd a „Külső vakuegységek” című részt (0 Külső vakuegységek).

Vakuvezérlési mód (beépített)

A beépített vaku vakuvezérlési módja a fényképezés menü Vakuvezérlés > Vakuvezérlési mód (beépített) menüpontjában adható meg. A rendelkezésre álló beállítások a kiválasztott menüelemtől függően változók.

  • TTL: A készülék a vakuszintet automatikusan a fényképezés körülményeihez igazítja.
  • Kézi: A vakuszint a Kézi kimenet beállítása menüpontban adható meg.
  • Ismétlő vakuzás: A zár nyitva tartása közben a vaku egymás után többször villan, többszörös expozíciós hatást hozva létre. Adja meg a vakuszintet (Teljesítm.), az egység által kibocsátott villantások maximális számát (Alkalom), valamint a másodpercenkénti villantások számát (Frekvencia, Hertzben mérve). Az Alkalom menüpontban elérhető beállítások a Teljesítm. menüpontban megadott beállítástól függően változók; a vaku által ténylegesen kibocsátott villantások száma rövid záridő vagy alacsonyabb frekvencia esetén csökkenhet.

„Alkalom”

Az Ismétlő vakuzás > Alkalom menüpontban rendelkezésre álló beállításokat a vaku teljesítménye határozza meg.

Teljesítm. Az „Alkalom” használható beállításai
1/4 2
1/8 2-5
1/16 2–10
1/32 2–10, 15
1/64 2–10, 15, 20, 25
1/128 2–10, 15, 20, 25, 30, 35

Külső vakuegységek vakuvezérlése

Külön megvásárolható SB-500, SB-400, illetve SB-300 vakuegység csatlakoztatása esetén a fényképezés menü Vakuvezérlés > Vakuvezérlési mód (beépített) menüpontja Vakuvezérlési mód (külső) elemre vált; ilyenkor az Ismétlő vakuzás menüpont nem áll rendelkezésre. Más vakuegységek beállításai az egységen található vezérlőkkel adhatók meg.

Vezeték nélküli vakuzás beállításai

Módosíthatja a több távoli vakuegység egyidejű vezeték nélküli vezérlését lehetővé tévő beállításokat. A Ki lehetőségtől eltérő beállítás kiválasztása esetén a Csoportvakuzási beállítások menüpontban adhatja meg az egyes csoportokat alkotó vakuegységek vakumódját és vakuszintjét.

Csoportvakuzási beállítások

Külső vakuegységek használata esetén megadhatja az egyes csoportokba rendezett vakuegységek beállításait (0 Külső vakuegységek).

Rádiós távoli vakuegység adatai

A Vezeték nélküli vakuzás beállításai menüpont Optikai/rádiós AWL elemének kiválasztása esetén megtekintheti a rádiós AWL módban aktuálisan vezérelt vakuegységeket.

A WR-R10 vezeték nélküli távvezérlő

A WR-R10 távvezérlőn futó firmware-t mindenképpen frissítse a legújabb verzióra; a firmware frissítésével kapcsolatos információkért látogasson el a lakóhelyére vonatkozó Nikon honlapra.