Kettő-tíz NEF (RAW) expozíciót rögzíthet egyetlen fényképként.

Többszörös expozíció készítése

Élő nézetben nem rögzíthetők többszörös expozíciók. Folytatás előtt lépjen ki az élő nézetből.

Hosszabb rögzítési idők

Amennyiben a monitor visszajátszás vagy a menük működtetése közben kikapcsol, és mintegy 30 másodpercig nem végez semmilyen műveletet, akkor a fényképezés befejeződik, és a többszörös expozíció az addig rögzített expozíciókból készül el. A következő expozíció rögzítéséhez rendelkezésre álló idő meghosszabbítható úgy, hogy hosszabb időtartamot választ a c2 Egyéni beállításban (Készenléti időzítő, 0 c2: Készenléti időzítő).

 1. Válassza a Többszörös expozíció menüpontot.

  Jelölje ki a fényképezés menü Többszörös expozíció menüpontját, és nyomja meg a 2 gombot.

 2. Válassza ki a kívánt módot.

  Jelölje ki a Többszörös expozíció mód elemet, és nyomja meg a 2 gombot, majd a 1 vagy a 3 gomb megnyomásával adja meg a kívánt módot, a kiválasztásához pedig nyomja meg az J gombot.

  A Be (sorozat) vagy Be (egy kép) lehetőség kiválasztásakor n ikon jelenik meg a funkciókijelzőn.

 3. Válassza ki a felvételek számát.

  Jelölje ki a Felvételek száma menüpontot, és nyomja meg a 2 gombot.

  A 1 vagy a 3 gomb megnyomásával adja meg, hogy hány expozícióval szeretne elkészíteni egyetlen fényképet, majd nyomja meg az J gombot.

  A BKT gomb

  Amennyiben a Többszörös expozíció lehetőséget adta meg az f1 Egyéni beállítás (Egyéni vezérléskiosztás) > BKT gomb + y menüpontjában (0 f1: Egyéni vezérléskiosztás), akkor a többszörös expozíció módot kiválaszthatja a BKT gomb megnyomásával és a fő vezérlőtárcsa elforgatásával, a felvételek számát pedig a BKT gomb megnyomásával és a segédtárcsa elforgatásával. A mód és a felvételek száma megjelenik a funkciókijelzőn; a módot jelölő ikonok a következők: 5 a Ki, B a Be (egy kép) és 6 a Be (sorozat) esetén.

 4. Válassza ki az átfedéses módot.

  Jelölje ki az Átfedéses mód elemet, és nyomja meg a 2 gombot, majd a 1 vagy a 3 gomb megnyomásával adja meg a kívánt módot, a kiválasztásához pedig nyomja meg az J gombot.

 5. Adja meg, hogy meg kívánja-e tartani az egyes expozíciókat.

  A többszörös expozícióhoz használt egyes képek mentéséhez vagy törléséhez jelölje ki az Összes expozíció megtartása menüpontot, és nyomja meg a 2 gombot, majd a 1 vagy a 3 gomb megnyomásával jelölje ki a kívánt lehetőséget, a kiválasztásához pedig nyomja meg az J gombot.

 6. Komponálja meg a képet, állítsa be az élességet és készítse el a felvételt.

  Folyamatos kioldási módokban a fényképezőgép egy sorozatban rögzíti az összes expozíciót. A Be (sorozat) beállítás kiválasztása esetén a fényképezőgép a kioldógomb nyomva tartása közben folyamatosan készít többszörös expozíciókat; a Be (egy kép) lehetőség kiválasztása esetén pedig a többszörös expozíció fényképezése az első fénykép elkészítése után befejeződik. Önkioldó módban a fényképezőgép automatikusan a 3. lépésben megadott számú expozíciót készíti el, függetlenül a c3 Egyéni beállítás (Önkioldó) > Felvételek száma menüpontjában megadott értéktől (0 c3: Önkioldó); a felvételek időközét azonban a c3 Egyéni beállítás (Önkioldó) > Felvételek időköze menüpontja vezérli. A többi kioldási módban a kioldógomb minden egyes megnyomásakor egy kép készül; folytassa a felvételkészítést, amíg rögzítésre nem kerül az összes expozíció. A többszörös expozíció felvételkészítés közbeni megszakításáról tájékozódjon a „Többszörös expozíció leállítása” részben (0 Többszörös expozíció leállítása).

  A n ikon a felvételkészítés befejezéséig villog. A Be (sorozat) beállítás kiválasztása esetén a többszörös expozíció fényképezése csak akkor áll le, ha a többszörös expozíció módot Ki értékre állítja; a Be (egy kép) lehetőség kiválasztása esetén a többszörös expozíció fényképezése a többszörös expozíció rögzítését követően automatikusan befejeződik. A többszörös expozíció fényképezésének végeztével a n ikon eltűnik a kijelzőről.

Az i gomb használata

Az alábbiakban felsorolt beállítások úgy érhetők el, hogy többszörös expozíció alatt megnyomja a K gombot, majd megnyomja az i gombot. Használja az érintőképernyőt, vagy a választógomb segítségével navigáljon a menüben, a 1 vagy a 3 gomb megnyomásával kijelölve, az J gomb megnyomásával kiválasztva a kívánt elemet.

 • Előrehaladás megtekintése: Megtekintheti az addig a pillanatig rögzített expozíciók előnézetét.
 • Utolsó expozíció újrakészítése: Újból elkészítheti a legutóbbi expozíciót.
 • Mentés és kilépés: Többszörös expozíciót hozhat létre az addig a pillanatig elkészült expozíciókból.
 • Elvetés és kilépés: Kilépés többszörös expozíció rögzítése nélkül. Az egyes expozíciók megőrzéséhez válassza az Összes expozíció megtartása menüpont Be elemét.

i gomb

Többszörös expozíció leállítása

Amennyiben a megadott számú expozíció elkészítése előtt kívánja befejezni a többszörös expozíciót, válassza a többszörös expozíció mód Ki beállítását, vagy nyomja meg a K gombot, majd az i gombot, és válassza ki a Mentés és kilépés vagy Elvetés és kilépés lehetőségek egyikét. Amennyiben a megadott számú expozíció elkészülte előtt befejeződik a fényképezés vagy kiválasztja a Mentés és kilépés elemet, a többszörös expozíció az addig a pillanatig rögzített expozíciókból jön létre. Az Átfedéses mód menüpont Átlagolás elemének kiválasztása esetén az erősítés igazodik a ténylegesen rögzített expozíciók számához. Felhívjuk a figyelmét arra, hogy a fényképezés automatikusan befejeződik, ha:

 • kétgombos alaphelyzetbe állítást hajt végre;
 • kikapcsolja a fényképezőgépet;
 • lemerül az akkumulátor.

Többszörös expozíció

A többszörös expozícióval készült fényképeken véletlenszerűen elhelyezkedő fényes képpontok, köd vagy vonalak formájában zaj jelentkezhet.

Többszörös expozíció rögzítése alatt ne távolítsa el és ne cserélje ki a memóriakártyát.

Élő nézet nem használható, amíg a fényképezés folyamatban van. Élő nézet kiválasztása esetén a Többszörös expozíció mód beállítása Ki értékre áll vissza.

A visszajátszási képinformációs kijelzőn megjelenő fényképezési információk (pl. fénymérés, expozíció, fényképezés mód, gyújtótávolság, a rögzítés dátuma és időpontja, a fényképezőgép tájolása) a többszörös expozíció első felvételére vonatkoznak.

Időzített fényképezés

Amennyiben az első expozíció elkészítése előtt bekapcsolja az időzített fényképezést, akkor a fényképezőgép a kiválasztott időközönként rögzíti az expozíciókat, amíg el nem készül a többszörös expozíció menüben megadott számú expozíció (a gép figyelmen kívül hagyja az Időzített felvételkészítés menüben megadott felvételszámot). Ezek az expozíciók egyetlen fényképként kerülnek rögzítésre, és az időzített felvételkészítés befejeződik (amennyiben a többszörös expozíció mód Be (egy kép) beállítása van érvényben, akkor a többszörös expozíció fényképezése is automatikusan lezárul).

Egyéb beállítások

Többszörös expozíció fényképezése közben a memóriakártya nem formázható, továbbá egyes menüelemek szürkén jelennek meg és nem módosíthatók.