Kiválasztott időközönként készíthet fényképeket, amíg rögzítésre nem kerül a megadott számú felvétel. Időzített fényképezéshez válasszon az önkioldó (E) és a tükörfelcsapás (Mup) módtól eltérő kioldási módot.

Időzített fényképezés

Fényképezés előtt

Az időzített fényképezés megkezdése előtt készítsen egy próbafelvételt az aktuális beállításokkal, és tekintse meg az eredményt a monitoron. Miután igény szerint módosította a beállításokat, távolítsa el a gumi szemkagylót, és takarja le a keresőt a mellékelt keresősapkával, így megakadályozza, hogy a keresőn át bejutó fény megjelenjen a fényképeken vagy zavarja az expozíciót.

Az indítás időpontjának megadása előtt a beállítás menü Időzóna és dátum menüpontjában győződjön meg arról, hogy a fényképezőgép órája a helyes időt és dátumot mutatja-e (0 Időzóna és dátum).

Állvány használata ajánlott. A fényképezés megkezdése előtt rögzítse a fényképezőgépet állványra. A fényképezés megszakadásának elkerülése érdekében győződjön meg arról, hogy a fényképezőgép akkumulátora teljesen fel van-e töltve. Kétség esetén használat előtt töltse fel az akkumulátort, vagy használjon (külön beszerezhető) hálózati tápegységet és tápcsatlakozót.

 1. Válassza az Időzített felvételkészítés menüpontot.

  Jelölje ki a fényképezés menü Időzített felvételkészítés elemét, majd az időzített felvételkészítés beállításainak megjelenítéséhez nyomja meg a 2 gombot.

 2. Adja meg az időzített felvételkészítés beállításait.

  Adja meg a kívánt indítási beállítást, időközt, az időközönkénti felvételek számát és az expozíció simítás beállítását.

  • Az indítási beállítás kiválasztásához:

   Jelölje ki az Indítási beállítások lehetőséget, és nyomja meg a 2 gombot.

   Jelölje ki a kívánt beállítást, és nyomja meg az J gombot.

   Az azonnali felvételkészítéshez válassza a Most beállítást. A felvétel adott napon és időpontban történő indításához válassza az Indítási nap és idő választása lehetőséget, adja meg a kívánt dátumot és időpontot, majd nyomja meg az J gombot.

  • A felvételek időközének kiválasztásához:

   Jelölje ki az Időköz lehetőséget, és nyomja meg a 2 gombot.

   Adja meg a kívánt időközt (órában, percben és másodpercben), majd nyomja meg az J gombot.

  • Az időközönkénti felvételszám kiválasztásához:

   Jelölje ki az Alkalom × felvételszám/alkalom lehetőséget, és nyomja meg a 2 gombot.

   Adja meg az időközök számát és az egyes időközönként készítendő felvételek számát, majd nyomja meg az J gombot.

   S (egyképes) módban az egyes időközök felvételei a d1 Egyéni beállításban (CL mód fényképezési sebess.; 0 d1: CL mód fényképezési sebess.) megadott fényképezési sebességgel készülnek el.

  • Az expozíció simítás be-, ill. kikapcsolásához:

   Jelölje ki az Expozíció simítás lehetőséget, és nyomja meg a 2 gombot.

   Jelölje ki a kívánt beállítást, és nyomja meg az J gombot.

 3. Indítsa el a felvételkészítést.

  Jelölje ki az Indítás lehetőséget, és nyomja meg az J gombot. Az első felvételsorozat a megadott indítási időpontban készül el, vagy kb. 3 másodperc múlva, ha a 2. lépésben az Indítási beállítások menüpont Most elemét választotta. A fényképezés a kiválasztott időközönként folytatódik, amíg az összes felvétel el nem készül.

Fényképezés közben

Időzített fényképezés során a kártyaművelet jelzőfénye villog. Közvetlenül a következő fényképezési időköz megkezdése előtt a záridő kijelzése a hátralévő időközök számát, a rekesz kijelzése pedig az aktuális időközben hátralévő felvételek számát mutatja. Egyéb alkalmakkor a hátralévő időközök száma és az egyes időközök felvételszáma a kioldógomb félig történő lenyomásával tekinthető meg (a kioldógomb felengedése után a záridő és a rekesz értéke jelenik meg a készenléti időzítő lejártáig).

Kártyaművelet jelzőfénye

Időzített fényképezés alatt módosíthatja a beállításokat, navigálhat a menükben és visszajátszhat képeket. A monitor nagyjából négy másodperccel az időközök indulási ideje előtt automatikusan kikapcsol. Amennyiben az időzítő bekapcsolt állapotában módosítja a fényképezőgép beállításait, a fényképezés befejeződhet.

Kioldási mód

A fényképezőgép – a beállított kioldási módtól függetlenül – minden időközben a megadott számú felvételt készíti el.

Az időzített fényképezés szüneteltetése

Az időzített fényképezést szüneteltetheti az egyes időközök között, ha megnyomja az J gombot, vagy az időzítő menüjében kiválasztja a Szünet lehetőséget.

Az időzített felvételkészítés folytatása

A fényképezés azonnali folytatásához válassza az Újraindítás lehetőséget.

Jelölje ki az Újraindítás lehetőséget, és nyomja meg az J gombot.

A fényképezés egy megadott időpontban történő folytatásához:

Az Indítási beállítások menüpontban jelölje ki az Indítási nap és idő választása elemet, és nyomja meg a 2 gombot.

Adja meg az indítás napját és időpontját, majd nyomja meg az J gombot.

Jelölje ki az Újraindítás lehetőséget, és nyomja meg az J gombot.

Az időzített felvételkészítés befejezése

Amennyiben az összes kép elkészítése előtt kívánja leállítani az időzített fényképezést, az időzítő menüjében válassza a Ki lehetőséget.

Nem készül fénykép

A fényképezőgép kihagyja az aktuális időközt, ha a következő helyzetek bármelyike az időköz indulási idejét követően legalább nyolc másodpercig fennáll: az előző időköz fényképe vagy fényképei még nem készültek el, a memóriakártya megtelt, a készülék nem képes egyszeri motoros automatikus élességállítással beállítani az élességet (ha AF-S beállítást adott meg vagy a fényképezőgép egyszeri motoros automatikus élességállítást választott AF-A módban), illetve ha AF-C módban az a1 Egyéni beállításban (AF-C prioritás kiválasztása) az Élesség elem van érvényben (a fényképezőgép ugyanis minden felvétel előtt újból beállítja az élességet). Ilyen esetben a fényképezés a következő időközzel folytatódik.

Nincs memória

Amennyiben a memóriakártya megtelik, az időzített fényképezés továbbra is aktív marad, de képek nem készülnek. A fényképezés folytatásához (0 Az időzített felvételkészítés folytatása) töröljön néhány képet, vagy kapcsolja ki a fényképezőgépet és helyezzen be egy másik memóriakártyát.

Időzített fényképezés

Olyan időközt válasszon, amely hosszabb a megadott számú felvétel elkészítéséhez szükséges időnél, illetve vaku használata esetén a vaku feltöltéséhez szükséges időnél. Túl rövid időköz esetén az elkészült felvételek száma kevesebb lehet a 2. lépésben megadott értéknél (időközök száma szorozva az időközönkénti felvételszámmal), illetve a vaku a teljes expozícióhoz szükségesnél alacsonyabb teljesítménnyel villanhat. Az időzített fényképezés nem használható hosszú időtartamú expozíciók (hosszú expozíciós vagy Időzített fényképezés) és időzített videók (0 Időzített videó) készítése közben, továbbá nem áll rendelkezésre élő nézetben, illetve ha a g1 Egyéni beállítás (Egyéni vezérléskiosztás) > Kioldógomb menüpontjának beállítása a Videók rögzítése (0 g1: Egyéni vezérléskiosztás). Mivel a záridő, a fényképezési sebesség és a képek rögzítéséhez szükséges időtartam időközönként változhat, az időközök vége és a következő időközök eleje között eltelő idő változó lehet. Ha a fényképezés nem kezdhető meg az aktuális beállításokkal (például M módban A vagy % záridő-beállítást választott, az időköz értéke nulla, vagy az indítási idő kevesebb, mint egy perc), figyelmeztetés jelenik meg a monitoron.

Az időzített felvételkészítés szünetel, ha E (önkioldó) módot választ, illetve ha a fényképezőgépet ki-, majd újból bekapcsolja (a kikapcsolt fényképezőgépen az időzített fényképezés befejezése nélkül cserélhet akkumulátort és memóriakártyát). A fényképezés szüneteltetése nem befolyásolja az időzített felvételkészítés beállításait.

Sorozatkészítés

Az időzített fényképezés megkezdése előtt adja meg a sorozatkészítési beállításokat. Amennyiben az időzített fényképezés bekapcsolt állapotában expozíciósorozat, vakus sorozatkészítés vagy ADL expozíciósorozat van érvényben, a fényképezőgép minden egyes időközben a sorozatkészítési programban megadott felvételszámot készíti el – az időzített felvételkészítés menüjében beállított felvételszámtól függetlenül. Amennyiben az időzített fényképezés bekapcsolt állapotában fehéregyensúly-sorozat van érvényben, a fényképezőgép minden egyes időközben egy felvételt készít, majd a feldolgozás során létrehozza a sorozatkészítési programban megadott számú másolatot.