Vælg, hvor længe kameravisningen skal være tændt, når der ikke udføres nogen handlinger. Forskellige indstillinger kan vælges for afspilning , menuer , billedgennemgang og standby-timer ; Bemærk, at hver af disse forsinkelser forlænges med et minut i selvudløsertilstand. Standby-timeren bestemmer, hvor længe skærmen eller søgervisningen forbliver tændt, når der ikke udføres nogen handlinger under optagelse (skærmen og søgeren dæmpes et par sekunder, før standby-timeren udløber). Vælg kortere slukningsforsinkelser for længere batterilevetid.