Флюоресцентті немесе сынап газ разрядты жарықтандыру астында бейнефильмдер түсіргенде жыпылықтауды және жолақтарды азайтады. Фотокамераға дұрыс жиілікті автоматты түрде таңдауға рұқсат ету үшін Auto (Автоматты) параметрін таңдаңыз немесе жиілікті жергілікті айнымалы ток көзінің жиілігіне қолмен сәйкестендіріңіз.

Бейнефильм түсіру мәзіріндегі «Flicker Reduction (Жыпылықтауды азайту)» параметрі

Егер Auto (Автоматты) қажетті нәтижелерді бермесе және егер жергілікті қуат көзінің жиілігін білмесеңіз, 50 және 60 Гц параметрлерінің екеуін де тексеріп, ең жақсы нәтижелерді беретінін таңдаңыз. Нысан тым жарық болса, жыпылықтауды азайту қалаған нәтижелерді бермеуі мүмкін, бұл жағдайда кішірек апертураны (жоғарырақ f саны) таңдаған жөн болады. Жыпылықтауды болдырмау үшін M режимін таңдаңыз және жергілікті қуат көзінің жиілігіне бейімделген ысырма жылдамдығын таңдаңыз: 60 Гц үшін 1/125 с, 1/60 с немесе 1/30 с; 50 Гц үшін 1/100 с, 1/50 с немесе 1/25 с.

1 Бейнефильм түсіру мәзірі: бейнефильм түсіру параметрлері

Reset Movie Shooting Menu (Бейнефильм түсіру мәзірін қалпына келтіру) File Naming (Файл атаулары) Choose Image Area (Кескін аумағын таңдау) Frame Size/Frame Rate (Кадр өлшемі/кадр жылдамдығы) Movie Quality (Бейнефильм сапасы) Movie File Type (Бейнефильм файлының түрі) ISO Sensitivity Settings (ISO сезімталдық параметрлері) White Balance (Ақ түс балансы) Set Picture Control (Picture Control режимін орнату) Manage Picture Control (Picture Control режимін басқару) Active D-Lighting (Қосылған D-Lighting) High ISO NR (Жоғары ISO БА) Vignette Control (Виньеттеуді басқару) Diffraction Compensation (Диффракция түзетілімі) Auto Distortion Control (Бұрмалануды автоматты басқару) Flicker Reduction (Жыпылықтауды азайту) Metering (Өлшеу) Focus Mode (Фокустау режимі) AF-Area Mode (АФ аумағының режимі) Vibration Reduction (Дірілді азайту) Electronic VR (Электрондық ДА) Microphone Sensitivity (Микрофон сезімталдығы) Attenuator (Аттенюатор) Frequency Response (Жиілікке қатысты сипаттама) Wind Noise Reduction (Жел шуын азайту) Headphone Volume (Құлаққаптың дыбыс деңгейі) Timecode (Уақыт коды)