Кірістірілген немесе сыртқы микрофонды қосу немесе өшіру, я болмаса, микрофон сезімталдығын реттеу. Сезімталдықты автоматты түрде реттеу үшін Auto (Автоматты) параметрін немесе дыбысты жазуды өшіру үшін Microphone off (Микрофон өшірулі) параметрін таңдаңыз; микрофон сезімталдығын қолмен таңдау үшін Manual (Қол режимі) параметрін таңдап, сезімталдықты таңдаңыз.

2 белгішесі

Дыбыссыз жазылған бейнефильмдер бейнефильмді және толық өлшемде қарау кезінде 2 белгішесімен көрсетіледі.

1 Бейнефильм түсіру мәзірі: бейнефильм түсіру параметрлері

Reset Movie Shooting Menu (Бейнефильм түсіру мәзірін қалпына келтіру) File Naming (Файл атаулары) Choose Image Area (Кескін аумағын таңдау) Frame Size/Frame Rate (Кадр өлшемі/кадр жылдамдығы) Movie Quality (Бейнефильм сапасы) Movie File Type (Бейнефильм файлының түрі) ISO Sensitivity Settings (ISO сезімталдық параметрлері) White Balance (Ақ түс балансы) Set Picture Control (Picture Control режимін орнату) Manage Picture Control (Picture Control режимін басқару) Active D-Lighting (Қосылған D-Lighting) High ISO NR (Жоғары ISO БА) Vignette Control (Виньеттеуді басқару) Diffraction Compensation (Диффракция түзетілімі) Auto Distortion Control (Бұрмалануды автоматты басқару) Flicker Reduction (Жыпылықтауды азайту) Metering (Өлшеу) Focus Mode (Фокустау режимі) AF-Area Mode (АФ аумағының режимі) Vibration Reduction (Дірілді азайту) Electronic VR (Электрондық ДА) Microphone Sensitivity (Микрофон сезімталдығы) Attenuator (Аттенюатор) Frequency Response (Жиілікке қатысты сипаттама) Wind Noise Reduction (Жел шуын азайту) Headphone Volume (Құлаққаптың дыбыс деңгейі) Timecode (Уақыт коды)