Välj för att minska vibrationer som orsakas av slutaren när du fotograferar landskap och andra statiska motiv (0 Ljudlös fotografering). Användning av stativ rekommenderas. Bilder tas med den elektroniska slutaren, oavsett vilket alternativ som valts för Anpassad inställning d5 (Slutartyp). Oavsett vilket alternativ som valts för Signalalternativ i inställningsmenyn, hörs inte en ljudsignal när kameran fokuserar eller självutlösaren räknar ner, och både blixten och brusreducering av lång exponering inaktiveras. I serietagningslägen ändras bildmatningshastigheten (0 Bildmatningshastighet).