Jämför retuscherade kopior med originalfotografierna. Det här alternativet kan bara nås genom att trycka på i-knappen och välja Retuschering när en kopia eller ett original visas.

 1. Välj en retuscherad kopia (visas med en p-ikon) eller ett original som har retuscherats.

 2. Visa retuscheringsalternativ.

  Tryck på i och välj Retuschering.

 3. Välj Jämförelse sida vid sida.

  Markera Jämförelse sida vid sida och tryck på J.

 4. Jämför kopian med originalet.

  Källbilden visas till vänster och den retuscherade kopian till höger, med de alternativ som användes för att skapa kopian listade längst upp i displayen. Tryck på 4 eller 2 för att växla mellan källbilden och den retuscherade kopian. För att visa den markerade bilden i helskärmsläge, håll in X-knappen. Om kopian skapades från två källbilder med Bildöverlägg, eller om källan har kopierats flera gånger, tryck på 1 eller 3 för att visa de andra bilderna. För att avsluta och gå till bildvisning, tryck på K-knappen, eller tryck på J för att återgå till helskärmsläge med den markerade bilden visad.

  Alternativ som använts för att skapa kopia

  Källbild   Retuscherad kopia

Jämförelse sida vid sida

Källbilden visas inte om kopian skapades från en bild som var skyddad, eller som senare har raderats.