Kameran kan användas med en eller flera fjärrblixtenheter (Avancerad trådlös blixt, eller AWL). För information om att använda en blixtenhet monterad på kamerans tillbehörssko, se “Blixtfotografering på kameran” (0 Fotografering med blixt på kamera).

I detta avsnitt indikeras åtgärder som involverar ett tillbehör som är anslutet till kameran med C, åtgärder som involverar fjärrblixtenheter med f. För mer information om f, se handboken som medföljer blixtenheten.