Välj hur snabbt fokus ska reagera om något passerar mellan motivet och kameran under sökarfotografering i autofokusläge AF-C eller när AF-A är valt och kameran fotograferar med AF-C .

  • Välj [ 5 (Fördröjd) ] för att bibehålla fokus på originalmotivet.

  • Välj [ 1 (Snabb) ] för att göra det lättare att flytta fokus till objekt som korsar ditt synfält.

  • Observera att [ 2 ] och [ 1 (Snabb) ] motsvarar [ 3 ] när [ 3D-spårning ] eller [ Automatisk AF-område ] är valt för AF-områdesläge.

A Anpassade inställningar: Finjustera kamerainställningar

a: Autofokus01

b: Mätning/exponering

c: Timers/AE-lås

d: Fotografering/Visa

e: Gaffling/blixt

f: Kontroller

g: Film