Välj den roll som tilldelas J -knappen under stillbildsfotografering och uppspelning.

Sökarfotografering

Alternativ

Beskrivning

K

[ Välj mittfokuspunkt ]

Genom att trycka på J väljs den mittersta fokuspunkten.

K

[ Markera aktiv fokuspunkt ]

Om du trycker på J markeras den aktiva fokuspunkten.

[ Ingen ]

Att trycka på J under fotografering har ingen effekt.

Realtidsbild

Alternativ

Beskrivning

K

[ Välj mittfokuspunkt ]

Genom att trycka på J väljs den mittersta fokuspunkten.

p

[ Zooma på/av ]

Tryck på J för att zooma in på området runt den aktuella fokuspunkten. Tryck på J igen för att återgå till föregående display.

För att välja zoomförhållande, markera [ Zooma på/av ] och tryck på 2 .

[ Ingen ]

Att trycka på J under fotografering har ingen effekt.

Uppspelningsläge

Oavsett vilket alternativ som valts, startar filmuppspelning om du trycker på J när en film visas i helskärmsläge.

Alternativ

Beskrivning

n

[ Miniatyr på/av ]

Tryck på J för att växla mellan helskärms- och 4-, 9- eller 72-bildsuppspelning av miniatyrbilder.

o

[ Visa histogram ]

Ett histogram visas medan J -knappen trycks ned. Histogramvisningen är tillgänglig i både helskärms- och miniatyrbildsuppspelning.

p

[ Zooma på/av ]

Tryck på J för att zooma in på området runt den aktiva fokuspunkten. Tryck på J igen för att återgå till föregående display.

  • För att välja zoomförhållande, markera [ Zooma på/av ] och tryck på 2 .

  • Zoom är tillgänglig i både helskärms- och miniatyrbildsuppspelning.

u

[ Välj plats och mapp ]

Tryck på J för att visa dialogrutan [ Välj plats och mapp ], där du sedan kan välja en plats och mapp för uppspelning.

A Anpassade inställningar: Finjustera kamerainställningar

a: Autofokus01

b: Mätning/exponering

c: Timers/AE-lås

d: Fotografering/Visa

e: Gaffling/blixt

f: Kontroller

g: Film