Välj om exponeringsindikatorerna i sökaren, kontrollpanelen och informationsdisplayen ska visas med negativa värden till vänster och positiva värden till höger, eller med positiva värden till vänster och negativa värden till höger.

Alternativ

Beskrivning

V

Indikatorn visas med positiva värden till vänster och negativa värden till höger.

W

Indikatorn visas med negativa värden till vänster och positiva värden till höger.

A Anpassade inställningar: Finjustera kamerainställningar

a: Autofokus01

b: Mätning/exponering

c: Timers/AE-lås

d: Fotografering/Visa

e: Gaffling/blixt

f: Kontroller

g: Film