Kameran fortsätter att mäta exponeringen under en viss tid efter att avtryckaren har tryckts ned halvvägs. Välj hur länge kameran fortsätter att mäta exponering när inga åtgärder utförs.

  • Slutartiden och bländaren på kontrollpanelen och i sökaren stängs av automatiskt när standby-timern går ut.

A Anpassade inställningar: Finjustera kamerainställningar

a: Autofokus01

b: Mätning/exponering

c: Timers/AE-lås

d: Fotografering/Visa

e: Gaffling/blixt

f: Kontroller

g: Film