Välj om separata fokuspunkter kan väljas för "bred" (liggande) orientering, för "lång" (stående) orientering med kameran roterad 90° medurs och för "hög" orientering med kameran roterad 90° moturs. Separata alternativ finns tillgängliga för sökaren (visas i bilderna) och för livevisning.

 • Välj [ Nej ] för att använda samma fokuspunkt oavsett kameraorientering.

  Kameran vrids 90° moturs

  Liggande (bred) orientering

  Kameran vrids 90° medurs

 • Välj [ Ja ] för att aktivera separat val av fokuspunkt.

  Kameran vrids 90° moturs

  Liggande (bred) orientering

  Kameran vrids 90° medurs

A Anpassade inställningar: Finjustera kamerainställningar

a: Autofokus01

b: Mätning/exponering

c: Timers/AE-lås

d: Fotografering/Visa

e: Gaffling/blixt

f: Kontroller

g: Film