Välj om E -knappen behövs för exponeringskompensation.

Alternativ

Beskrivning

[ På (Automatisk återställning) ]

Exponeringskompensation kan justeras genom att vrida kommandoratten som inte används för slutartid eller bländare. Inställningen som valts med kommandoratten återställs när kameran stängs av eller standbytimern löper ut.

[ ]

Exponeringskompensation kan justeras genom att vrida kommandoratten som inte används för slutartid eller bländare. Exponeringskompensationen återställs inte när kameran stängs av eller standbytimern går ut.

[ Av ]

Exponeringskompensation ställs in genom att trycka på E knappen och vrida på huvudkommandoratten.

  • Denna inställning träder i kraft i lägena P , S och A . Enkel exponeringskompensation är inte tillgänglig i andra lägen.

  • Vilken kommandoratt som används varierar med fotograferingsläget.

A Anpassade inställningar: Finjustera kamerainställningar

a: Autofokus01

b: Mätning/exponering

c: Timers/AE-lås

d: Fotografering/Visa

e: Gaffling/blixt

f: Kontroller

g: Film