Välj antalet tillgängliga fokuspunkter för manuellt val av fokuspunkt när ett annat alternativ än [ Auto-områdes-AF ] är valt för AF-områdesläget.

Alternativ

Beskrivning

R

[ Alla punkter ]

Varje fokuspunkt som är tillgänglig i det aktuella AF-områdesläget kan väljas. Antalet tillgängliga punkter varierar med AF-områdesläget.

I

[ Varannan punkt ]

Antalet tillgängliga fokuspunkter minskas till en fjärdedel av antalet tillgängliga när [ Alla punkter] väljs. Använd för snabbt val av fokuspunkt.

  • Detta har ingen effekt på antalet tillgängliga fokuspunkter för livevisningsfotografering i lägena [ Pinpoint AF ] och [ Wide-area AF (L) ].

A Anpassade inställningar: Finjustera kamerainställningar

a: Autofokus01

b: Mätning/exponering

c: Timers/AE-lås

d: Fotografering/Visa

e: Gaffling/blixt

f: Kontroller

g: Film