Välj [ ] för mer exakt fokus under svagt ljus under livevisning när AF-S är valt för autofokusläge eller när AF-A är valt och kameran fotograferar med AF-S .

  • Lågljus-AF gäller endast vid stillbildsfotografering.

  • AF i svagt ljus är inte tillgänglig i lägena b och EFCT .

  • Lågljus-AF är inte tillgänglig under intervall-timerfotografering eller time-lapse-filminspelning.

  • Kameran kan ta längre tid att fokusera när [ ] är valt.

  • Medan svagt ljus AF är aktiverat kommer "Low-light" att visas på monitorn. Dessutom kan skärmens uppdateringsfrekvens sjunka.

A Anpassade inställningar: Finjustera kamerainställningar

a: Autofokus01

b: Mätning/exponering

c: Timers/AE-lås

d: Fotografering/Visa

e: Gaffling/blixt

f: Kontroller

g: Film