Välj objekten listade i i -menyn som visas när i -knappen trycks ned under livevisning. För information om hur du anpassar i menyn, se "Anpassa i menyn: Anpassa i menyn" ( Anpassa i -menyn: Anpassa i menyn ).

Artikel

0

J

[ Välj bildområde ]

Justera bildområdesinställningar

8

[ Bildkvalitet ]

Justera bildkvalitet

o

[ Bildstorlek ]

Välja en bildstorlek

N

[ Visa information om minneskort ]

Visa information om minneskort

E

[ Exponeringskompensation ]

Exponeringskompensation

9

[ ISO-känslighetsinställningar ]

Justera kamerans ljuskänslighet (ISO-känslighet)

m

[ Vitbalans ]

Att uppnå naturliga färger med olika ljuskällor (vitbalans)

h

[ Ställ in Picture Control ]

Bildbehandling (bildkontroller)

p

[ Färgrymd ]

Färg rymd

y

[ Active D-Lighting ]

Aktiv D-Lighting

q

[ Lång exponering NR ]

Lång exponering NR

r

[ Hög ISO NR ]

Hög ISO NR

w

[ Mätning ]

Välja hur kameran ställer in exponering

c

[ Blixtläge ]

Blixtlägen

Y

[ Blixtkompensation ]

Blixtkompensation

g

[ Autofokusläge ]

Autofokusläge

t

[ AF-områdesläge ]

AF-områdesläge

t

[ Automatisk variation ]

Varierande exponering eller vitbalans över en serie fotografier (gaffling)

$

[ Flera exponeringar ]

Kombinera flera exponeringar i ett enda foto (flerexponering)

2

[ HDR (högt dynamiskt omfång) ]

High Dynamic Range (HDR)

7

[ Intervalltimerfotografering ]

Ta bilder med ett inställt intervall (Intervalltimerfotografering)

8

[ Time-lapse film ]

Skapa en film från foton (Time-Lapse-film)

9

[ Focus shift fotografering ]

Variera fokus över en serie bilder (Focus Shift-fotografering)

L

[ Silent live view-fotografering ]

Silent Live View-fotografering

v

[ Visa släppläge ]

Visa Release Mode

w

[ Anpassade kontroller ]

f3: Anpassade kontroller

z

[ Exponeringsfördröjningsläge ]

d4: Exponeringsfördröjningsläge

$

[ Förhandsgranskning av exponering ]

d9: Exponeringsförhandsgranskning (Lv)

W

[ Topphöjdpunkter ]

d11: Topphöjdpunkter

3

[ Bildskärmens ljusstyrka ]

Övervaka ljusstyrka

Z

[ Bluetooth -anslutning ]

Bluetooth anslutning

U

[ Wi-Fi-anslutning ]

Wi-Fi-anslutning

%

[ Negativ digitaliserare ]

Fotografera filmnegativ (negativ digitaliserare)

A Anpassade inställningar: Finjustera kamerainställningar

a: Autofokus01

b: Mätning/exponering

c: Timers/AE-lås

d: Fotografering/Visa

e: Gaffling/blixt

f: Kontroller

g: Film