Välj bildframmatningshastighet för kontinuerligt låghastighetsläge; alternativen sträcker sig från [ 6 fps ] till [ 1 fps ].

A Anpassade inställningar: Finjustera kamerainställningar

a: Autofokus01

b: Mätning/exponering

c: Timers/AE-lås

d: Fotografering/Visa

e: Gaffling/blixt

f: Kontroller

g: Film