Välj längden på slutarfördröjningen, antalet tagna bilder och intervallet mellan bilderna i självutlösarläget.

Alternativ

Beskrivning

[ Fördröjning av självutlösare ]

Välj längden på avtryckarens fördröjning.

[ Antal bilder ]

Tryck på 1 och 3 för att välja antalet bilder som tas varje gång avtryckaren trycks ned; välj mellan värden från 1 till 9.

[ Intervall mellan bilder ]

Välj intervall mellan bilder när [ Antal bilder ] är mer än 1.

A Anpassade inställningar: Finjustera kamerainställningar

a: Autofokus01

b: Mätning/exponering

c: Timers/AE-lås

d: Fotografering/Visa

e: Gaffling/blixt

f: Kontroller

g: Film