Välj om exponeringen ska låsas när avtryckaren trycks ned.

Alternativ

Beskrivning

O

[ På (halvtryck) ]

Om du trycker ned avtryckaren halvvägs låses exponeringen.

P

[ På (serieläge) ]

Exponeringen låses endast när avtryckaren trycks ner helt.

[ Av ]

Att trycka på avtryckaren låser inte exponeringen.

A Anpassade inställningar: Finjustera kamerainställningar

a: Autofokus01

b: Mätning/exponering

c: Timers/AE-lås

d: Fotografering/Visa

e: Gaffling/blixt

f: Kontroller

g: Film