Välj de funktioner som utförs antingen genom att trycka på kamerakontrollerna eller genom att trycka på kontrollerna och vrida kommandorattarna under filmning.

 • Välj de roller som spelas av kontrollerna nedan. Markera önskad kontroll och tryck på J .

  Alternativ

  0

  [ Förhandsgranska knapp ]

  2

  [ Fn-knapp ]

  !

  [ AE‑L/AF‑L-knapp ]

  V

  [ AF-ON-knapp ]

  G

  [ Avtryckare ]

 • Rollerna som kan tilldelas dessa kontroller är följande:

  Alternativ

  0

  2

  !

  V

  G

  t

  [ Strömöppning (öppen) ]

  4

  q

  [ Strömöppning (stäng) ]

  4

  i

  [ Exponeringskompensation + ]

  4

  h

  [ Exponeringskompensation - ]

  4

  b

  [ Visning av ramrutnät ]

  4

  4

  J

  [ Välj bildområde ]

  4

  4

  y

  [ Active D-Lighting ]

  4

  4

  A

  [ AF-ON ]

  4

  4

  F

  [ Endast AF-lås ]

  4

  4

  E

  [ AE-lås (håll) ]

  4

  4

  C

  [ Endast AE-lås ]

  4

  4

  B

  [ AE/AF-lås ]

  4

  4

  C

  [ Ta foton ]

  4

  1

  [ Spela in filmer ]

  4

  [ Ingen ]

  4

  4

  4

  4

 • Följande alternativ är tillgängliga:

  Alternativ

  Beskrivning

  t

  [ Strömöppning (öppen) ]

  Bländaren vidgas när Pv -knappen trycks ned. Använd i kombination med anpassad inställning g2 [ Anpassade kontroller ] > [ Fn-knapp ] > [ Strömbländare (stäng) ] för knappstyrd bländarjustering.

  q

  [ Strömöppning (stäng) ]

  Bländaren minskar när Fn -knappen trycks ned. Använd i kombination med anpassad inställning g2 [ Anpassade kontroller ] > [ Förhandsgranskningsknapp ] > [ Strömbländare (öppen) ] för knappstyrd bländarjustering.

  i

  [ Exponeringskompensation + ]

  Exponeringskompensationen ökar när Pv -knappen trycks ned. Använd i kombination med anpassad inställning g2 [ Anpassade kontroller ] > [ Fn-knapp ] > [ Exponeringskompensation − ] för knappkontrollerad exponeringskompensation.

  h

  [ Exponeringskompensation − ]

  Exponeringskompensationen minskar när Fn -knappen trycks ned. Använd i kombination med anpassad inställning g2 [ Anpassade kontroller ] > [ Förhandsgranskningsknapp ] > [ Exponeringskompensation + ] för knappkontrollerad exponeringskompensation.

  b

  [ Visning av ramrutnät ]

  Tryck på kontrollen för att visa ett ramrutnät på monitorn. Tryck på kontrollen igen för att stänga av displayen.

  J

  [ Välj bildområde ]

  Tryck på kontrollen och vrid en kommandoratt för att välja bildområde för filmer. Observera att bildytan inte kan ändras medan inspelning pågår.

  y

  [ Active D-Lighting ]

  Tryck på kontrollen och vrid en kommandoratt för att justera Active D-Lighting för filmer.

  A

  [ AF-ON ]

  Genom att trycka på kontrollen initieras autofokus, vilket duplicerar funktionen för AF-ON- knappen.

  F

  [ Endast AF-lås ]

  Fokus låses när reglaget är intryckt.

  E

  [ AE-lås (håll) ]

  Exponeringen låses när reglaget trycks in. Exponeringslåset upphör inte när slutaren släpps. Exponeringen förblir låst tills reglaget trycks in en andra gång eller standby-timern löper ut.

  C

  [ Endast AE-lås ]

  Exponeringen låses när reglaget trycks ned.

  B

  [ AE/AF-lås ]

  Fokus och exponering låses medan kontrollen är intryckt.

  C

  [ Ta foton ]

  Tryck ned avtryckaren helt för att ta ett foto med bildförhållandet 16:9.

  1

  [ Spela in filmer ]

  Tryck ned avtryckaren halvvägs för att starta livevisning. Om fokuslägesväljaren är i AF- läget kan du trycka ned avtryckaren halvvägs igen för att fokusera. För att starta filminspelning trycker du ned avtryckaren hela vägen. Tryck på avtryckaren igen för att avsluta inspelningen.

  • När [ Spela in filmer ] är valt kan avtryckaren inte användas för något annat syfte än att spela in filmer.

  • För att avsluta livevisning, tryck på a knappen.

  • Avtryckarknapparna på valfria trådlösa fjärrkontroller eller fjärrsladdar fungerar på samma sätt som kamerans avtryckare.

  [ Ingen ]

  Kontrollen har ingen effekt.

Power Aperture
 • Bländaröppning är endast tillgänglig i lägena A och M .

 • En 6 -ikon som visas på monitorn indikerar att strömöppningen inte kan användas.

 • Skärmen kan flimra när bländaren justeras.

A Anpassade inställningar: Finjustera kamerainställningar

a: Autofokus01

b: Mätning/exponering

c: Timers/AE-lås

d: Fotografering/Visa

e: Gaffling/blixt

f: Kontroller

g: Film