Välj hur länge monitorn ska vara på när inga åtgärder utförs.

  • Separata skärmavstängningsfördröjningar kan väljas för [ Uppspelning ], [ Bildgranskning ], [ Menyer ], [ Informationsvisning ] och [ Livevisning ].

  • Standardfördröjningarna är: för [ Playback ] och [ Information display ], 10 s; för [ Menyer ], 1 minut; för [ Bildrecension ], 4 s; och för [ Live view ], 10 minuter.

  • Välj kortare avstängningsfördröjningar för övervakaren för bättre batterihållbarhet.

A Anpassade inställningar: Finjustera kamerainställningar

a: Autofokus01

b: Mätning/exponering

c: Timers/AE-lås

d: Fotografering/Visa

e: Gaffling/blixt

f: Kontroller

g: Film