Välj hur snabbt fokus ska reagera när ditt motiv lämnar fokuspunkten eller något passerar mellan motivet och kameran under filmning; de tillgängliga alternativen sträcker sig från 1 till 7.

  • Välj [ 7 (Låg) ] för att bibehålla fokus på ditt originalmotiv.

  • Om motivet lämnar det valda fokusområdet när [ 1 (Hög) ] är valt, kommer kameran att reagera genom att snabbt flytta fokus till ett nytt motiv i samma område.

A Anpassade inställningar: Finjustera kamerainställningar

a: Autofokus01

b: Mätning/exponering

c: Timers/AE-lås

d: Fotografering/Visa

e: Gaffling/blixt

f: Kontroller

g: Film