Välj den långsammaste slutartiden som finns med blixt i läge P eller A .

Oavsett vilken inställning som valts för e2 [ Blixtslutartid ] kan slutartiderna vara så långa som 30 s i lägena S och M eller vid blixtinställningar för långsam synk, långsam bakre ridåsynkronisering eller röda ögon-reducering med långsam synk.

A Anpassade inställningar: Finjustera kamerainställningar

a: Autofokus01

b: Mätning/exponering

c: Timers/AE-lås

d: Fotografering/Visa

e: Gaffling/blixt

f: Kontroller

g: Film