Välj objekten i menyn i som visas när i knappen trycks ned under filminspelning. För information om hur du anpassar i menyn, se "Anpassa i menyn: Anpassa i menyn" ( Anpassa i -menyn: Anpassa i menyn ).

Artikel

0

J

[ Välj bildområde ]

Justera bildområdesinställningar

G

[ Ramstorlek och hastighet/bildkvalitet ]

Bildstorlek/bildhastighet och filmkvalitet

N

[ Destination ]

Destination

E

[ Exponeringskompensation ]

Exponeringskompensation

9

[ ISO-känslighetsinställningar ]

Justera kamerans ljuskänslighet (ISO-känslighet)

m

[ Vitbalans ]

Att uppnå naturliga färger med olika ljuskällor (vitbalans)

h

[ Ställ in Picture Control ]

Bildbehandling (bildkontroller)

y

[ Active D-Lighting ]

Aktiv D-Lighting

w

[ Mätning ]

Välja hur kameran ställer in exponering

g

[ Autofokusläge ]

Autofokusläge

t

[ AF-områdesläge ]

AF-områdesläge

4

[ Elektronisk VR ]

Elektronisk VR

H

[ Mikrofonkänslighet ]

Mikrofonkänslighet

5

[ Dämpare ]

Dämpare

6

[ Frekvenssvar ]

Frekvenssvar

7

[ Reducering av vindbrus ]

Reducering av vindbrus

8

[ Hörlursvolym ]

Hörlursvolym

w

[ Anpassade kontroller ]

f3: Anpassade kontroller

W

[ Topphöjdpunkter ]

d11: Topphöjdpunkter

9

[ Markera display ]

g5: Markera Display

3

[ Bildskärmens ljusstyrka ]

Övervaka ljusstyrka

Z

[ Bluetooth -anslutning ]

Bluetooth anslutning

U

[ Wi-Fi-anslutning ]

Wi-Fi-anslutning

$

[ Multiväljare effektbländare ]

Multi-väljare Power Aperture

%

[ Multiväljare exponeringskomp. ]

Multiväljare Exponeringskomp.

Multi-väljare Power Aperture

Välj om multiväljaren kan användas för bländaröppning. Välj [ Aktivera ] för att aktivera bländare. Tryck på 1 för att vidga bländaren, 3 för att minska bländaren.

Multiväljare Exponeringskomp.

Välj om multiväljaren kan användas för att justera exponeringskompensation. Om du väljer [ Aktivera ] kan exponeringskompensation ställas in genom att trycka på 1 eller 3 .

A Anpassade inställningar: Finjustera kamerainställningar

a: Autofokus01

b: Mätning/exponering

c: Timers/AE-lås

d: Fotografering/Visa

e: Gaffling/blixt

f: Kontroller

g: Film