Välj [ ] för att förhandsgranska hur de alternativ som för närvarande är valda för slutartid, bländare och ISO-känslighet påverkar exponeringen när du tar bilder i lägena P , S , A och M .

Exponeringsförhandsgranskning
 • Förhandsgranskning av exponering är inte tillgänglig när A (bulb) eller % (tid) är valt för slutartid. Observera att förhandsgranskningen kanske inte återspeglar de slutliga resultaten korrekt när:

  • [ ] är valt för anpassad inställning d6 [ Förlängda slutartider (M) ] och slutartiden är 60 s eller längre

  • Blixtbelysning används

  • [ Active D-Lighting ] eller [ HDR (high dynamic range) ] är aktiv

  • s är valt för slutartid

  • Gaffling är i kraft

 • Om motivet är mycket ljust eller mycket mörkt, blinkar exponeringsindikatorerna för att varna för att förhandsgranskningen kanske inte återspeglar exponeringen korrekt.

 • Exponeringen kan justeras med ±5 EV, även om endast värden mellan −3 och +3 EV återspeglas i förhandsvisningen.

A Anpassade inställningar: Finjustera kamerainställningar

a: Autofokus01

b: Mätning/exponering

c: Timers/AE-lås

d: Fotografering/Visa

e: Gaffling/blixt

f: Kontroller

g: Film