Välj objekten som listas i i -menyn som visas när i -knappen trycks ned under sökarfotografering. För information om hur du anpassar i menyn, se "Anpassa i menyn: Anpassa i menyn" ( Anpassa i -menyn: Anpassa i menyn ).

Artikel

0

J

[ Välj bildområde ]

Justera bildområdesinställningar

8

[ Bildkvalitet ]

Justera bildkvalitet

o

[ Bildstorlek ]

Välja en bildstorlek

N

[ Visa information om minneskort ]

Visa information om minneskort

E

[ Exponeringskompensation ]

Exponeringskompensation

9

[ ISO-känslighetsinställningar ]

Justera kamerans ljuskänslighet (ISO-känslighet)

m

[ Vitbalans ]

Att uppnå naturliga färger med olika ljuskällor (vitbalans)

h

[ Ställ in Picture Control ]

Bildbehandling (bildkontroller)

p

[ Färgrymd ]

Färg rymd

y

[ Active D-Lighting ]

Aktiv D-Lighting

q

[ Lång exponering NR ]

Lång exponering NR

r

[ Hög ISO NR ]

Hög ISO NR

w

[ Mätning ]

Välja hur kameran ställer in exponering

c

[ Blixtläge ]

Blixtlägen

Y

[ Blixtkompensation ]

Blixtkompensation

g

[ Autofokusläge ]

Autofokusläge

t

[ AF-områdesläge ]

AF-områdesläge

t

[ Automatisk variation ]

Varierande exponering eller vitbalans över en serie fotografier (gaffling)

$

[ Flera exponeringar ]

Kombinera flera exponeringar i ett enda foto (flerexponering)

2

[ HDR (högt dynamiskt omfång) ]

High Dynamic Range (HDR)

7

[ Intervalltimerfotografering ]

Ta bilder med ett inställt intervall (Intervalltimerfotografering)

8

[ Time-lapse film ]

Skapa en film från foton (Time-Lapse-film)

9

[ Focus shift fotografering ]

Variera fokus över en serie bilder (Focus Shift-fotografering)

v

[ Visa släppläge ]

Visa Release Mode

w

[ Anpassade kontroller ]

f3: Anpassade kontroller

z

[ Exponeringsfördröjningsläge ]

d4: Exponeringsfördröjningsläge

Z

[ Bluetooth -anslutning ]

Bluetooth anslutning

U

[ Wi-Fi-anslutning ]

Wi-Fi-anslutning

Visa information om minneskort

Se den plats som för närvarande är vald som destination för nya bilder och vilken roll kortet spelar i kortplats 2 när två minneskort är isatta. Detta objekt kan användas för att visa men inte för att ändra det valda alternativet.

  • Den roll som kortet spelar i fack 2 kan väljas med [ Roll spelad av kortet i fack 2 ] i fototagningsmenyn ( Använda två minneskort ).

Visa Release Mode

Visa det aktuella släppläget. Detta objekt kan användas för att visa men inte ändra det valda alternativet.

Bluetooth anslutning

Slå på eller av Bluetooth anslutningen.

Wi-Fi-anslutning

Aktivera eller inaktivera Wi-Fi.

  • Aktivera Wi-Fi för att upprätta trådlösa anslutningar till datorer eller mellan kameran och smartphones eller surfplattor (smarta enheter) som kör SnapBridge -appen.

  • För att stänga av Wi‑Fi, markera [ Wi‑Fi-anslutning ] i i menyn och tryck på J ; om Wi‑Fi för närvarande är aktiverat visas en uppmaning [ Stäng Wi‑Fi-anslutning ]. Tryck på J för att avsluta anslutningen.

A Anpassade inställningar: Finjustera kamerainställningar

a: Autofokus01

b: Mätning/exponering

c: Timers/AE-lås

d: Fotografering/Visa

e: Gaffling/blixt

f: Kontroller

g: Film