Välj objekten som listas i i menyn som visas när i knappen trycks ned under sökarfotografering. För information om hur du anpassar i menyn, se "Anpassa i menyn: Anpassa i menyn" ( Anpassa i menyn: Anpassa i menyn ).

Artikel

0

J

[ Välj bildområde ]

Justera bildområdesinställningar

8

[ Bildkvalitet ]

Justera bildkvalitet

o

[ Bildstorlek ]

Välja en bildstorlek

N

[ Visa information om minneskort ]

Visa information om minneskort

E

[ Exponeringskompensation ]

Exponeringskompensation

9

[ ISO-känslighetsinställningar ]

Justera kamerans ljuskänslighet (ISO-känslighet)

m

[ Vitbalans ]

Att uppnå naturliga färger med olika ljuskällor (vitbalans)

h

[ Ställ in bildkontroll ]

Bildbehandling (bildkontroller)

p

[ Färgrymd ]

Färg rymd

y

[ Active D-Lighting ]

Aktiv D-Lighting

q

[ Lång exponering NR ]

Lång exponering NR

r

[ Hög ISO NR ]

Hög ISO NR

w

[ Mätning ]

Välja hur kameran ställer in exponering

c

[ Blixtläge ]

Blixtlägen

Y

[ Blixtkompensation ]

Blixtkompensation

g

[ Autofokusläge ]

Autofokusläge

t

[ AF-områdesläge ]

AF-områdesläge

t

[ Automatisk variation ]

Varierande exponering eller vitbalans över en serie fotografier (gaffling)

$

[ Flera exponeringar ]

Kombinera flera exponeringar i ett enda foto (flerexponering)

2

[ HDR (högt dynamiskt omfång) ]

High Dynamic Range (HDR)

7

[ Intervalltimerfotografering ]

Ta bilder med ett inställt intervall (Intervalltimerfotografering)

8

[ Time-lapse film ]

Skapa en film från foton (Time-Lapse-film)

9

[ Focus shift fotografering ]

Variera fokus över en serie bilder (Focus Shift-fotografering)

v

[ Visa släppläge ]

Visa Release Mode

w

[ Anpassade kontroller ]

f3: Anpassade kontroller

z

[ Exponeringsfördröjningsläge ]

d4: Exponeringsfördröjningsläge

Z

[ Bluetooth-anslutning ]

Bluetooth-anslutning

U

[ Wi-Fi-anslutning ]

Wi-Fi-anslutning

Visa information om minneskort

Se den plats som för närvarande är vald som destination för nya bilder och vilken roll kortet spelar i kortplats 2 när två minneskort är isatta. Detta objekt kan användas för att visa men inte för att ändra det valda alternativet.

  • Den roll som kortet spelar i fack 2 kan väljas med [ Roll spelad av kortet i fack 2 ] i fototagningsmenyn ( Använda två minneskort ).

Visa Release Mode

Visa det aktuella släppläget. Detta objekt kan användas för att visa men inte ändra det valda alternativet.

Bluetooth-anslutning

Slå på eller av Bluetooth-anslutningen.

Wi-Fi-anslutning

Aktivera eller inaktivera Wi-Fi.

  • Aktivera Wi‑Fi för att upprätta trådlösa anslutningar till datorer eller mellan kameran och smartphones eller surfplattor (smarta enheter) som kör SnapBridge-appen.

  • För att stänga av Wi‑Fi, markera [ Wi‑Fi-anslutning ] i i menyn och tryck på J ; om Wi‑Fi för närvarande är aktiverat, kommer en uppmaning att visas [Stäng Wi‑Fi-anslutning]. Tryck på J att avsluta anslutningen.

A Anpassade inställningar: Finjustera kamerainställningar

a: Autofokus01

b: Mätning/Exponering

c: Timers/AE-lås

d: Fotografering/Visa

e: Gaffling/blixt

f: Kontroller

g: Film