Denna artikel är endast tillgänglig med kompatibla linser. Välj om objektivets fokusring kan användas för manuell fokusering i autofokusläge.

Alternativ

Beskrivning

[ Aktivera ]

Autofokus kan åsidosättas genom att vrida objektivets fokusring (autofokus med manuell överstyrning). Fokusringen kan användas för manuell fokus när avtryckaren är nedtryckt halvvägs. För att fokusera om med autofokus, lyft fingret från avtryckaren och tryck sedan ned den halvvägs igen.

[ Inaktivera ]

Objektivets fokusring kan inte användas för manuell fokus när autofokusläget är valt.

A Anpassade inställningar: Finjustera kamerainställningar

a: Autofokus01

b: Mätning/exponering

c: Timers/AE-lås

d: Fotografering/Visa

e: Gaffling/blixt

f: Kontroller

g: Film