Välj bland följande visningsalternativ för fokuspunkter:

Fokuspunktsbelysning

Välj om den aktiva fokuspunkten ska markeras i sökaren.

Alternativ

Beskrivning

[ Auto ]

Den valda fokuspunkten markeras automatiskt i rött vid behov för att skapa kontrast mot bakgrunden.

[ ]

Den valda fokuspunkten är alltid markerad i rött, oavsett bakgrundens ljusstyrka. Beroende på bakgrundens ljusstyrka kan den valda fokuspunkten vara svår att se.

[ Av ]

Den valda fokuspunkten är inte markerad.

Manuellt fokusläge

Alternativ

Beskrivning

[ ]

Fokuspunkten visas hela tiden i manuellt fokusläge.

[ Av ]

Fokuspunkten visas endast vid val av fokuspunkt.

Dynamic-Area AF Assist

Välj om både den valda fokuspunkten och de omgivande fokuspunkterna ska visas i dynamiskt AF-läge.

Alternativ

Beskrivning

[ ]

Visa både den valda fokuspunkten och omgivande fokuspunkter.

[ Av ]

Visa endast den valda fokuspunkten.

A Anpassade inställningar: Finjustera kamerainställningar

a: Autofokus01

b: Mätning/exponering

c: Timers/AE-lås

d: Fotografering/Visa

e: Gaffling/blixt

f: Kontroller

g: Film