Om du väljer [ Ja ] kan justeringar som normalt görs genom att hålla en knapp intryckt och vrida en kommandoratt göras genom att vrida kommandoratten efter att knappen släppts. Detta slutar när knappen trycks ned igen, avtryckaren trycks ned halvvägs eller standbytimern går ut.

  • [ Släppknapp för att använda ratten ] gäller för E , S ( Q ), BKT , c ( Y ), Q / g ( U ), X ( T ), W ( Y ) och AF-lägesknapparna.

  • [ Släppknapp för att använda ratten ] gäller även för kontroller till vilka följande roller har tilldelats med anpassade inställningar f3 eller g2 [ Anpassade kontroller ]: [ Välj bildområde ], [ Aktiv D-Lighting ], [ Mätning ], [ Automatisk bracketing ], [ Flerexponering ], [ HDR (högt dynamiskt omfång) ], [ Exponeringsfördröjningsläge ], [ 1-stegs spd/bländare ] och [ Välj nummer utan CPU-objektiv ].

A Anpassade inställningar: Finjustera kamerainställningar

a: Autofokus01

b: Mätning/Exponering

c: Timers/AE-lås

d: Fotografering/Visa

e: Gaffling/blixt

f: Kontroller

g: Film