Om du väljer [ Ja ] kan justeringar som normalt görs genom att hålla en knapp och vrida på en kommandoratt göras genom att vrida på kommandoratten efter att knappen släppts. Detta slutar när knappen trycks ned igen, avtryckaren trycks ned halvvägs eller standbytimern går ut.

  • [ Släppknapp för att använda ratten ] gäller för knapparna E , S ( Q ), BKT , c ( Y ), Q / g ( U ), X ( T ), W ( Y ) och AF-lägesknapparna.

  • [ Släppknapp för att använda ratten ] gäller även för kontroller som följande roller har tilldelats med hjälp av anpassade inställningar f3 eller g2 [ Anpassade kontroller ]: [ Välj bildområde ], [ Aktiv D-Lighting ], [ Mätning ], [ Automatisk bracketing ], [ Flerexponering ], [ HDR (högt dynamiskt omfång) ], [ Exponeringsfördröjningsläge ], [ 1-stegs spd/bländare ] och [ Välj nummer utan CPU-objektiv ].

A Anpassade inställningar: Finjustera kamerainställningar

a: Autofokus01

b: Mätning/exponering

c: Timers/AE-lås

d: Fotografering/Visa

e: Gaffling/blixt

f: Kontroller

g: Film