Velg mappen der påfølgende bilder skal lagres.

1

Mappe

2

Mappenummer

3

Mappenavn

"Lagringsmappe"

Endringer i [ Lagringsmappe ] gjort i fotoopptaksmenyen gjelder i videoopptaksmenyen og omvendt .

Gi nytt navn til mapper

Standard mappenavn, som vises etter mappenummeret, er "NCZ_9". For å velge et annet mappenavn på fem tegn for nye mapper, velg [ Gi nytt navn ].

 • Eksisterende mapper kan ikke gis nytt navn.

 • Om ønskelig kan standardnavnet gjenopprettes for påfølgende mapper ved å trykke og holde inne O ( Q )-knappen mens tastaturet vises.

Velg Mappe etter nummer

Mappen der påfølgende bilder skal lagres kan velges etter nummer. Hvis en mappe med det angitte nummeret ikke allerede eksisterer, vil en ny mappe bli opprettet.

 1. Velg [ Velg mappe etter nummer ].
  • Marker [ Velg mappe etter nummer ] og trykk 2 for å vise dialogboksen [ Velg mappe etter nummer ].

  • Kortet som den nye mappen skal opprettes på, er understreket i visningsområdet for kortsporet øverst til høyre i dialogboksen [ Velg mappe etter nummer ]. Kortet som brukes for nye mapper avhenger av alternativet som er valgt for [ Rolle spilt av kort i spor 2 ] i fotoopptaksmenyen.

 2. Velg et mappenummer.

  • Trykk på 4 eller 2 for å utheve sifre.

  • For å endre det uthevede sifferet, trykk 1 eller 3 .

 3. Lagre endringer og avslutt.

  • Hvis en mappe med det valgte nummeret allerede eksisterer, vil et W , X eller Y -ikon vises til venstre for mappenummeret. Trykk J for å fullføre operasjonen og gå tilbake til hovedmenyen; hvis du velger en mappe merket W eller X , vil den bli valgt som mappe for nye bilder.

  • Hvis du velger et mappenummer som ikke allerede eksisterer, vil det opprettes en ny mappe med det nummeret når du trykker J .

  • I begge tilfeller vil påfølgende bilder bli lagret i den valgte mappen.

  • For å avslutte uten å endre lagringsmappen, trykk på G -knappen.

Mappeikoner

Mapper i dialogboksen [ Velg mappe etter nummer ] vises med W hvis den er tom, med Y hvis den er full (som inneholder enten 5000 bilder eller et bilde nummerert 9999), eller med X hvis den er delvis full. Et Y -ikon indikerer at ingen flere bilder kan lagres i mappen.

Velg mappe fra listen

Slik velger du fra en liste over eksisterende mapper:

 1. Velg [ Velg mappe fra liste ].

  Uthev [ Velg mappe fra liste ] og trykk på 2 for å vise dialogboksen [ Velg mappe fra liste ].

 2. Uthev en mappe.

  Trykk på 1 eller 3 for å utheve en mappe.

 3. Velg den uthevede mappen.

  • Trykk på J for å velge den uthevede mappen og gå tilbake til hovedmenyen.

  • Etterfølgende bilder vil bli lagret i den valgte mappen.

Forsiktig: Mappe- og filnumre
 • Når gjeldende mappenummer når 999, vil kameraet ikke lenger kunne opprette nye mapper, og utløseren vil bli deaktivert hvis:

  • den gjeldende mappen inneholder 5000 bilder (i tillegg vil videoopptak bli deaktivert hvis kameraet beregner at antall filer som trengs for å ta opp en video med maksimal lengde vil resultere i at mappen inneholder over 5000 filer), eller

  • den gjeldende mappen inneholder et bilde nummerert 9999 (i tillegg vil videoopptak bli deaktivert hvis kameraet beregner at antall filer som trengs for å ta opp en video med maksimal lengde vil resultere i en fil nummerert over 9999).

 • Hvis det er plass på minnekortet, vil du likevel kunne fortsette å fotografere ved å:

  • opprette en mappe med et nummer mindre enn 999 og velge den som lagringsmappe, eller

  • endre alternativene som er valgt for [ Bildestørrelse/bildefrekvens ] eller [ Videofiltype ] før du spiller inn videoer.

Oppstartstid

Det kan kreve ekstra tid for oppstart av kameraet hvis minnekortet inneholder et veldig stort antall filer eller mapper.