Velg [ ON ] for å redusere "støy" (lyse flekker eller tåke) i bilder tatt med lukkerhastigheter lavere enn 1 s.

  • Støyreduksjon med lang eksponering utføres etter at bildet er tatt. Under behandlingen vil meldingen "[ Utfører støyreduksjon ]" vises i opptaksdisplayet og " Jobb NR " vil blinke i kontrollpanelet. Bilder kan ikke tas før meldingen er fjernet fra skjermen. Tiden det tar å behandle bilder etter fotografering dobles omtrent.

    Kontrollpanel

    Observere

Forsiktig: Støyreduksjon med lang eksponering

Hvis kameraet slås av før behandlingen er fullført, vil bildet lagres, men støyreduksjon vil ikke bli utført.