Velg [ ON ] for å redusere "støy" (lyse flekker eller tåke) i fotografier tatt med lukkerhastigheter lavere enn 1 s.

  • Støyreduksjon med lang eksponering utføres etter at bildet er tatt. Under behandlingen vil meldingen "[ Utfører støyreduksjon ]" vises i opptaksdisplayet og " Jobb NR " vil blinke i kontrollpanelet. Bilder kan ikke tas før meldingen er fjernet fra skjermen. Tiden det tar å behandle bilder etter fotografering dobles omtrent.

    Kontrollpanel

    Observere

  • Hvis "Bulb", "Time" eller en innstilling som er langsommere enn 30 s er valgt for lukkerhastighet, vil en tidtaker vises i kontrollpanelet når fotograferingen avsluttes som viser tiden som gjenstår til behandlingen er fullført.

Forsiktig: Støyreduksjon med lang eksponering

Hvis kameraet slås av før behandlingen er fullført, vil bildet lagres, men støyreduksjon vil ikke bli utført.