Bilder lagres ved å bruke filnavn som består av "DSC_" etterfulgt av et firesifret tall og en forlengelse på tre bokstaver. [ Filnavn ] brukes til å velge tre bokstaver for å erstatte "DSC"-delen av filnavnet. For informasjon om tekstinntasting, se "Tekstinntasting" ( tekstinntasting ).

Filnavn
 • Filnavn har formen "DSC_nnnn.xxx", der nnnn er et tall fra 0001 til 9999 og xxx er en av følgende utvidelser, tildelt i henhold til alternativene valgt for bildekvalitet og filtype:

  • NEF: NEF (RAW) bilder

  • JPG: JPEG (fine, normale eller grunnleggende) bilder

  • MOV: MOV-videoer

  • NEV: NEV-videoer

  • MP4: MP4-videoer

  • NDF: Støv av referansedata

 • Bilder laget med [ Adobe RGB ] valgt for [ Color space ] i fotoopptaksmenyen har filnavn i formen "_DSCnnnn.xxx".

 • I hvert par fotografier som er tatt med bildekvalitetsinnstillingene RAW + JPEG, har NEF (RAW)- og JPEG-bildene de samme filnavnene, men forskjellige filtyper.

 • Proxy-videoer har de samme filnavnene som RAW-opptakene de er tatt opp med, men mens RAW-opptakene er tildelt filtypen «.NEV» eller «.MOV', har proxy-filene filtypen «.MP4».