Juster innstillingene for trådløse eksterne blitsenheter eller valgfrie blitsenheter montert på kameraets tilbehørssko.

  • For informasjon om justering av innstillinger for valgfrie blitsenheter montert på kameraets tilbehørssko, se "Blitsfotografering" ( blitsfotografering ).

  • For informasjon om justering av innstillinger for trådløse eksterne blitsenheter, se "Ekstern blitsfotografering" ( Ekstern blitsfotografering).

Blitskontrollmodus

Velg en blitskontrollmodus og blitsnivå og juster andre innstillinger for SB-5000, SB-500, SB-400 eller SB-300 blitsenheter montert på kameraets tilbehørssko.

  • Alternativene som er tilgjengelige i blitskontrolldisplayet varierer med alternativet som er valgt for [ Blitskontrollmodus ].

  • Innstillinger for andre blitsenheter enn SB-5000, SB-500, SB-400 og SB-300 kan bare justeres med blitsenhetskontroller.

  • Innstillinger for en SB-5000 montert på tilbehørsskoen kan også justeres ved hjelp av kontrollene på blitsenheten.

Alternativ

Beskrivelse

[ TTL ]

Blitseffekten justeres automatisk i henhold til opptaksforholdene.

[ Automatisk ekstern blits ]

Lys fra blitsen reflekteres fra motivet til en automatisk ekstern blitssensor og blitseffekt justeres automatisk.

[ Avstandsprioritert manual ]

Velg avstand til motivet; blitseffekten justeres automatisk.

[ Manual ]

Velg blitsnivået manuelt.

[ Gjentatt blits ]

Blitsen utløses gjentatte ganger under eksponeringen, og gir en flereksponeringseffekt.

Alternativer for trådløs blits

Juster innstillingene for samtidig trådløs kontroll av flere eksterne blitsenheter. Dette alternativet er kun tilgjengelig når en SB-5000 eller SB-500 blitsenhet eller en WR-R11a eller WR-R10 trådløs fjernkontroll er montert på kameraet.

Alternativ

Beskrivelse

Y

[ Optisk AWL ]

De eksterne blitsenhetene styres ved hjelp av lavintensitetsblitser som sendes ut av hovedblitsen ( Optical AWL ).

Z

[ Radio AWL ]

De eksterne blitsenhetene styres av radiosignaler fra en WR-R11a/WR-R10 festet til kameraet ( Radio AWL ).

[ Av ]

Ekstern blitsfotografering er deaktivert.

Ekstern blitskontroll

Velg fjernkontrollmodus for blits. Blitsalternativer kan justeres i blitskontrolldisplayet; de tilgjengelige alternativene varierer med alternativet valgt for [ Fjernblitskontroll ].

Alternativ

Beskrivelse

[ Gruppeblits ]

Velg en separat blitskontrollmodus for hver gruppe av eksterne blitsenheter ( gruppeblits , gruppeblits ).

[ Rask trådløs kontroll ]

Velg balansen mellom gruppe A og B og juster utgangen for gruppe C manuelt ( Rask trådløs kontroll , Rask trådløs kontroll (kun SB-5000) ).

[ Remote repeating ]

Blitsenhetene utløses gjentatte ganger mens lukkeren er åpen, og produserer en flereksponeringseffekt ( Remote Repeating , Remote Repeating (kun SB-5000) ).

Radio Remote Flash Info

Se blitsenhetene som for øyeblikket styres via radio AWL.