Vignettkontroll reduserer "vignettering" - et fall i lysstyrken ved kantene av et fotografi - med en mengde som varierer fra objektiv til objektiv. Effektene er mest merkbare ved maksimal blenderåpning.

Alternativ

Beskrivelse

e

[ Høy ]

Velg mengden vignettkontroll utført fra (i rekkefølge fra høy til lav) [ Høy ], [ Normal ] og [ Lav ].

g

[ Normal ]

f

[ Lav ]

[ Av ]

Vignettkontroll deaktivert.

Forsiktig: Vignettkontroll

Avhengig av scenen, opptaksforholdene og type objektiv, kan JPEG-bilder vise "støy" (tåke) eller over- eller undereksponering ved kanten av bildet som introduserer variasjoner i perifer lysstyrke. I tillegg kan det hende at egendefinerte bildekontroller og forhåndsinnstilte bildekontroller som er endret fra standardinnstillingene ikke gir ønsket effekt. Ta testbilder og se resultatene på skjermen.

Vignettkontroll

Endringer til [ Vignettekontroll ] i fotoopptaksmenyen gjelder i videoopptaksmenyen og omvendt .