Juster ISO-følsomhetsinnstillingene for fotografier.

Alternativ

Beskrivelse

[ ISO-følsomhet ]

Velg mellom innstillinger på ISO 64 til 25600; Kameraet støtter også innstillinger under ISO 64 med omtrent 0,3, 0,7 og 1 EV (tilsvarende ISO 32) og over ISO 25600 med omtrent 0,3, 0,7, 1 og 2 EV (tilsvarende ISO 102400).

[ Automatisk ISO-følsomhetskontroll ]

Velg [ ] for å aktivere automatisk ISO-følsomhetskontroll. Hvis [ OFF ] er valgt, vil [ ISO-følsomhet ] forbli fast på verdien valgt av brukeren. Alternativene [ Maksimal følsomhet ], [ Maksimal følsomhet med c ] og [ Minimum lukkerhastighet ] er tilgjengelige når [ ] er valgt.

[ Maksimal følsomhet ]

Velg en øvre grense for ISO-følsomhet for å forhindre at den heves for høyt.

[ Maksimal følsomhet med c ]

Velg den øvre ISO-følsomhetsgrensen for bilder tatt med en valgfri blitsenhet.

[ Minimum lukkerhastighet ]

Velg lukkerhastigheten som automatisk ISO-følsomhetskontroll skal aktiveres under for å forhindre undereksponering i modusene P og A ; alternativene varierer fra 1 / 16 000 til 30 s. Hvis [ Auto ] er valgt, vil kameraet velge minimum lukkerhastighet basert på objektivets brennvidde. For eksempel vil kameraet automatisk velge raskere laveste lukkerhastigheter for å forhindre uskarphet forårsaket av kamerarystelser når et langt objektiv er festet.

  • For å se valg av automatisk lukkerhastighet, uthev [ Auto ] og trykk på 2 . Automatisk lukkerhastighetsvalg kan finjusteres ved å velge raskere eller langsommere minimumsverdier. Raskere innstillinger kan brukes til å redusere uskarphet ved fotografering av motiver i rask bevegelse.

  • Lukkerhastigheter kan falle under det valgte minimum hvis optimal eksponering ikke kan oppnås ved ISO-følsomheten valgt for [ Maksimal følsomhet ].