Uzyskaj dane referencyjne dla opcji Image Dust Off w NX Studio. Funkcja usuwania skaz obrazu przetwarza zdjęcia w formacie NEF (RAW) w celu złagodzenia skutków powodowanych przez kurz osadzający się przed przetwornikiem obrazu aparatu. Więcej informacji można znaleźć w pomocy online programu NX Studio.

Pozyskiwanie danych referencyjnych dotyczących usuwania kurzu

 1. Wybierz opcję rozpoczęcia.

  • Wyróżnij [ Start ] i naciśnij J , aby natychmiast wyświetlić okno dialogowe [ Zdjęcie ref. do usuwania kurzu ].

  • Wyróżnij [ Czyść matrycę, a następnie uruchom ] i naciśnij J , aby wyczyścić matrycę przed rozpoczęciem. Po zakończeniu czyszczenia przetwornika obrazu zostanie wyświetlone okno dialogowe [ Obraz ref. zdjęcia z usuwania kurzu ].

  • Aby wyjść bez pobierania danych referencyjnych funkcji usuwania skaz obrazu, naciśnij przycisk G .

 2. Ustaw obiektyw w odległości około dziesięciu centymetrów (cztery cale) od dobrze oświetlonego, pozbawionego cech charakterystycznych białego obiektu, wykadruj go tak, aby wypełnił ekran, a następnie naciśnij spust migawki do połowy.

  • W trybie autofokusa ostrość zostanie automatycznie ustawiona na nieskończoność.

  • W trybie ręcznego ustawiania ostrości ręcznie ustaw ostrość na nieskończoność.

 3. Naciśnij spust migawki do końca, aby uzyskać dane referencyjne funkcji usuwania skaz obrazu.

  • Monitor wyłącza się po naciśnięciu spustu migawki.

  • Jeśli obiekt odniesienia jest zbyt jasny lub zbyt ciemny, aparat może nie być w stanie uzyskać danych odniesienia funkcji usuwania skaz obrazu. W takim przypadku pojawi się komunikat, a aparat powróci do ekranu pokazanego w kroku 1. Wybierz inny obiekt odniesienia i naciśnij ponownie spust migawki.

Uwaga: czyszczenie czujnika obrazu

Danych wzorcowych odkurzania zarejestrowanych przed przeprowadzeniem czyszczenia matrycy nie można używać ze zdjęciami zrobionymi po przeprowadzeniu czyszczenia matrycy. Wybierz opcję [ Wyczyść czujnik, a następnie uruchom ] tylko wtedy, gdy dane referencyjne funkcji usuwania skaz obrazu nie będą używane z istniejącymi zdjęciami.

Przestrogi: Pozyskiwanie danych referencyjnych dotyczących usuwania kurzu
 • Zalecany jest obiektyw formatu FX o ogniskowej co najmniej 50 mm.

 • W przypadku korzystania z obiektywu zmiennoogniskowego maksymalnie przybliżyć.

 • Nie można pobrać danych dotyczących usuwania skaz obrazu, gdy zamocowany jest obiektyw DX.

 • Te same dane referencyjne można wykorzystać do zdjęć wykonanych różnymi obiektywami lub przy różnych przysłonach.

 • Obrazów referencyjnych nie można wyświetlać przy użyciu komputerowego oprogramowania do przetwarzania obrazu.

 • Podczas oglądania obrazów referencyjnych w aparacie wyświetlany jest wzór siatki.