Dostosuj ustawienia diody LED stanu i trybu łącza dla opcjonalnych bezprzewodowych pilotów zdalnego sterowania WR-R11a i WR‑R10. Można również wybrać tryb połączenia do podłączenia opcjonalnych lamp błyskowych sterowanych radiowo, które obsługują zaawansowany bezprzewodowy system oświetlenia.

Bezprzewodowe piloty zdalnego sterowania WR-R10
  • Do korzystania z WR-R10 wymagany jest adapter WR-A10.

  • Upewnij się, że oprogramowanie układowe WR-R10 zostało zaktualizowane do najnowszej wersji (wersja 3.0 lub nowsza). Aby uzyskać informacje na temat aktualizacji oprogramowania układowego, odwiedź witrynę internetową firmy Nikon w swoim regionie.

Lampa LED

Włącz lub wyłącz diody LED stanu na bezprzewodowym pilocie zdalnego sterowania WR-R11a lub WR-R10 zamontowanym na kamerze. Więcej informacji można znaleźć w dokumentacji dostarczonej z bezprzewodowym pilotem zdalnego sterowania.

Wybierz tryb połączenia dla bezprzewodowych pilotów zdalnego sterowania WR-R11a lub WR-R10 montowanych na innych aparatach lub sterowanych radiowo lampach błyskowych obsługujących zaawansowany bezprzewodowy system oświetlenia. Upewnij się, że ten sam tryb jest wybrany dla innych urządzeń.

Opcja

Opis

[ Parowanie ]

Kamera łączy się tylko z urządzeniami, z którymi została wcześniej sparowana. Naciśnij przycisk parowania na bezprzewodowym pilocie podłączonym do aparatu, aby sparować go z innymi urządzeniami.

  • Ponieważ kamera nie komunikuje się z urządzeniami, z którymi nie została sparowana, tej opcji można użyć, aby zapobiec zakłóceniom sygnału z innych urządzeń znajdujących się w pobliżu.

  • Biorąc pod uwagę, że każde urządzenie musi być sparowane osobno, zalecany jest PIN w przypadku łączenia się z dużą liczbą urządzeń.

[ PIN ]

Komunikacja jest wspólna dla wszystkich urządzeń z tym samym czterocyfrowym kodem PIN. Wprowadź wybrany czterocyfrowy kod PIN. Naciskaj 4 lub 2 , aby wyróżnić cyfry i naciskaj 1 lub 3 , aby zmienić. Naciśnij J , aby wprowadzić i wyświetlić wybrany kod PIN.

  • Ta opcja jest dobrym wyborem w przypadku fotografii z dużą liczbą zdalnych urządzeń.

  • Jeśli istnieje wiele aparatów, które mają ten sam kod PIN, lampy błyskowe będą pod wyłączną kontrolą aparatu, który łączy się jako pierwszy, uniemożliwiając połączenie wszystkim innym aparatom (diody LED na bezprzewodowych pilotach podłączonych do aparatów, których dotyczy problem, będą migać) .

  • Niezależnie od opcji wybranej dla [ Tryb połączenia ], sygnały ze sparowanych bezprzewodowych pilotów zdalnego sterowania będą zawsze odbierane przez WR-R11a lub WR-R10. Użytkownicy bezprzewodowego pilota zdalnego sterowania WR-1 będą musieli wybrać parowanie jako tryb łącza WR-1.